GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea corectă a datelor dvs. personale este foarte importantă pentru compania noastră. De aceea, acordăm o mare importanță protejării sale. Dorim să vă asigurăm că în cadrul Grupului AXA respectăm reguli stricte cu privire la angajații care au acces la datele dvs. personale și la datele personale care pot fi prelucrate.

În documentele atașate veți găsi informații despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, despre ceea ce trebuie să faceți pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată împotriva noastră și despre rezultatele evaluării impactului asupra protecției datelor. 

Aplicații

Aici veți găsi un model de cerere care este utilizat pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor.

Putem procesa cererea dumneavoastră numai dacă suntem siguri că avem de-a face cu persoana vizată sau cu reprezentantul autorizat al acesteia.

Vă rugăm să trimiteți formularul completat în format electronic la: ochranaudaju@axa-assistance.cz sau prin poștă la AXA ASSISTANCE, Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00, Ostrava, Republica Cehă.

Cererea dumneavoastră va fi procesată în termen de maximum 30 de zile. Această perioadă începe de la data primirii cererii dumneavoastră.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență suplimentară în această privință.

Memorandumuri de informare

Aici veți găsi, în special, informații detaliate privind motivele și scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și alte informații care pot fi importante pentru dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În funcție de relația pe care o aveți cu compania noastră (de exemplu, asigurat, furnizor, angajat etc.), sunt relevante pentru dumneavoastră diferite scopuri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Pentru o informare corectă și legală, vă rugăm să alegeți documentul relevant care corespunde cel mai bine statutului dumneavoastră de persoană vizată.

Memorandum de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la negocierea asigurării
Memorandum de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul încheierii contractului de asigurare

 

Stalo se vám něco v zahraničí a platili jste to z vlasntí kapsy?

Pro proplacení nákladů, nám e-mailem zašlete:

Ochrana osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Rádi bychom Vás ujistili, že ve skupině AXA dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat.

V přiložených dokumentech naleznete informace o tom, jak osobní údaje zpracováváme, co je třeba udělat, abyste, jako subjekty údajů, mohli uplatnit svá práva vůči nám a také výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 

Žádosti

Zde naleznete šablonu žádostí, která slouží pro uplatnění Vašich práv, které Vám zajišťuje platná legislativa na ochranu osobních údajů. 

Vaši žádost jsme schopni zpracovat, pouze pokud jsme si jisti, že jednáme se správným subjektem údajů nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Vyplněný formulář prosím pošlete elektronicky na adresu: ochranaudaju@axa-assistance.cz nebo poštou na adresu: AXA ASSISTANCE, Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00, Ostrava, Czech Republic.

Vaše žádost bude zpracována v maximální době 30 dnů. Tato doba začíná běžet datem přijetí Vaší žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete další pomoc v této věci.
 

 

Informační memoranda

Zde naleznete zejména podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.
V závislosti na tom, v jakém vztahu vůči naší společnosti jste (např.: pojištěný, dodavatel, zaměstnanec, a.j.), jsou pro Vás relevantní odlišné účely zpracování Vašich osobních údajů. Pro Vaše řádné a zákonné informování si prosím vyberte příslušný dokument, který nejlépe odpovídá Vašemu statusu subjektu údajů.
Pokud si nejste jistí, který dokument nejlépe odpovídá Vašemu vztahu s námi, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

DPIA

Na této stránce budeme postupně publikovat relevantní výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.