NOTIFICA O DAUNA


Ce să faceți dacă vi s-a întâmplat ceva în străinătate? Sunați la Centrul de asistență, care este disponibil 24/7.
 
Operatorul nostru vă va asculta și apoi, în funcție de situație:
  • Vi se va recomanda un medic sau un spital din apropiere
  • Vi se va asigura un tratament adecvat în funcție de starea dumneavoastră de sănătate
  • Veți primi ajutor în organizarea transportului către Romania
  • În cazul asistenței rutiere, o echipa de intervenție va fi trimisă la fața locului pentru a ajuta la repararea mașinii sau la remorcarea acesteia la service
 
Ce să faceți dacă ați acoperit costurile incluse în poliță din propriul buzunar?
 
Pentru a beneficia de rambursarea costurilor, vă rugăm să ne trimiteți la adresa de e-mail de mai jos urmatoarele documente:
 
  • Formular de raportare a daunelor;
  • Copii ale facturilor pentru medicamente și tratament (păstrați chitanțele originale);
  • Copii ale rapoartelor medicale;
  • Toate celelalte documente conexe;
 
De asemenea, puteți utiliza formularul de raportare online a daunei.
 
Termene
Daunele sunt analizate în termen de 30 de zile de la data notificării lor.
În cazuri deosebit de complexe, putem prelungi perioada de analizare a daunelor.
 
Contestații și reclamații
Contestațiile și reclamațiile sunt depuse în scris
 
1) la adresa:
Strada Ion Campineanu 11, sector 1
Union International Center
RO-010031 Bucureşti
 
2) sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: assistance@coris.ro.
 
Cererea depusă trebuie să conțină următoarele informații:
  • numele și prenumele, adresa completă de corespondență sau adresa de e-mail la care trebuie trimis răspunsul;
  • indicarea contractului de asigurare la care se referă contestația sau reclamația; descrierea problemei raportate și calea așteptată pentru analizarea problemei.